För att göra texten större & och ändra färg

För att kunna göra texten större, gör så här: <font size=(siffra mellan 1 & 7)> (TEXTEN) </font>

För att kunna ändra färg på texten, gör så här: <font color=(färg kod)> (TEXTEN) >/font>
RSS 2.0